معرفی انواع تراکتور

لازم به توضیح می باشد در حال حاضر این مجموعه تأمین هیچ تراکتوری را انجام نخواهد داد و فقط ادوات مربوط به تراکتورهای 4 و 6 و کمرشکن های باغی از جمله چاله کن پشت تراکتوری ، روتیواتور تراکتوری ، نهرکن تراکتوری ، گاوآهن تراکتوری و ... تأمین می نماید. جهت خرید با شماره 09107601385 (مهندس نوین) تماس حاصل فرمائید

لیست تراکتورهای شرکت تراکتورسازی

فروش انواع تراکتور|نمایندگی تراکتورسازی تبریز|تراکتور جفت دیفرانسیل|تراکتور تک دیفرانسیل|اعمیرات تراکتور

مدل و مشخصات تراکتور  اطلاعات بیشتر تصویر قیمت(ریال)
تراکتور Itm240 2WD تک دیفرانسیل 47 اسب بخار-3 سیلندر
ITM240 2WD - پایان موجودی
تراکتور Itm240 4WD جفت دیفرانسیل 47 اسب بخار-3 سیلندر
ITM240 4WD - پایان موجودی
تراکتور Itm285 2WD تک دیفرانسیل 75 اسب بخار-4 سیلندر
ITM285 2WD - پایان موجودی
تراکتور  Itm285 2WD New تک دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر
ITM285 2WD NEW - پایان موجودی
تراکتور Itm285 4WD جفت دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر
ITM285 4WD - پایان موجودی
تراکتور Itm285 4WD New جفت دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر
ITM285 4WD NEW - پایان موجودی
تراکتور Itm299 2WD تک دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر ITM299 2WD - پایان موجودی
تراکتور Itm299 4WD جفت دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر ITM299 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm399 2WD تک دیفرانسیل 110 اسب بخار-6 سیلندر ITM399 2WD   پایان موجودی
تراکتور Itm399 4WD جفت دیفرانسیل 110 اسب بخار-6 سیلندر ITM399 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm470 2WD تک دیفرانسیل 47 اسب بخار-3 سیلندر ITM470 2WD   پایان موجودی
تراکتور Itm470 4WD جفت دیفرانسیل 47 اسب بخار-3 سیلندر ITM470 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm475 2WD تک دیفرانسیل 75 اسب بخار-4 سیلندر ITM475 2WD   پایان موجودی
تراکتور Itm475 4WD جفت دیفرانسیل 75 اسب بخار-4 سیلندر ITM475 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm485 2WD تک دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر ITM485 2WD   پایان موجودی
تراکتور Itm485 4WD جفت دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر ITM485 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm800 2WD تک دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر ITM800 2WD   پایان موجودی
تراکتور Itm800 4WD جفت دیفرانسیل 82 اسب بخار-4 سیلندر ITM800 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm1000 4WD جفت دیفرانسیل 110 اسب بخار-4 سیلندر ITM1000 4WD
  پایان موجودی
تراکتور Itm1050 4WD جفت دیفرانسیل 105 اسب بخار-4 سیلندر ITM1050 4WD   پایان موجودی
تراکتور Itm1500 4WD جفت دیفرانسیل 150 اسب بخار-6 سیلندر
 ITM1500 4WD   پایان موجودی

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی چهارشنبه ٥ دی ١٣٩7)

لیست تراکتور DEUTZ-FAHR

فروش تراکتور|نمایندگی دویتس فار|تراکتور جفت دیفرانسیل|تراکتور اگروتراک170|تراکتور اگروترون180|عمیرات تراکتور

مدل و مشخصات تراکتور  اطلاعات بیشتر تصویر قیمت(ریال)
تراکتور اگروتراک 170 جفت دیفرانسیل 170 اسب بخار-6 سیلندر
AGROTRAC 170
- پایان موجودی
تراکتور اگروترون 180 جفت دیفرانسیل 180 اسب بخار-6 سیلندر
AGROTRON 180
- پایان موجودی

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی چهارشنبه ٥ دی ١٣٩7)