آگهی شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه و سرمایه گذار به منظور مشارکت در زمینه تأمین و توسعه تجاری

 مزرعه نیاک به منظور فعال تر شدن طرح های توسعه شرکت ، ایجاد اشتغال و استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی در امر واردات و صادرات در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که از توانمندیهای مالی و فنی لازم برای سرمایه گذاری برخوردار باشند ،اقدام نماید.

 مزرعه نیاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری در زمینه سرمایه گذاری با شرکت تماس حاصل فرمائید و همچنین می توانید درخواست خود را از طریق پست الکترونیک niyakfarm@gmail.com و admin@niyakfarm.com ارسال فرمائید