سمپاش فرغونی

سمپاش فرغونی با موتور روبین ژاپن ، فروش ویژه سمپاش فرغونی 100 لیتری ، تولید سمپاش فرغونی با موتور روبین ژاپن و پمپ لوشانگسمپاش فرغونی با موتور هوندا ژاپن ، فروش ویژه سمپاش فرغونی 100 لیتری ، تولید سمپاش فرغونی با موتور honda ژاپن و پمپ لوشانگسمپاش فرغونی با موتور لانسین ، تولید سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور چینی لانسین ، فروش ویژه سمپاش با موتور lancin گارانتی دارسمپاش فرغونی با موتور Rato 200 ، تولید سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور چینی راتو ، فروش ویژه سمپاش با موتور Rato گارانتی دار

قطعات و لوازم سمپاش                لانس سمپاش                لانس ایرانی جت لانس

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور روبین ژاپنبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور روبین ژاپن ، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور روبین ژاپن و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور روبین ژاپن اصلی

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور روبین ژاپن
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAR-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار روبین ژاپن مدل EY20-3 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب روبین ژاپن و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAR-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار روبین ژاپن مدل EY20-3 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب روبین ژاپن و پمپLS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAR-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار روبین ژاپن مدل EY20-3 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب روبین ژاپن و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FAR-4 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب بخار روبین ژاپن مدل EX-17 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب روبین ژاپن و پمپLS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAR-5 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب بخار روبین ژاپن مدل EX-17 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب روبین ژاپن و پمپLS-50 لوشانگ تایوان تماس بگیرید
FAR-6 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب بخار روبین ژاپن مدل EX-17 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب روبین ژاپن و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور  1397 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور کاوازاکی تایلندبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور کاوازاکی ژاپن ، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور kawasaki ژاپن و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور کاوازاکی ژاپن اصلی

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور Kawasaki
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAK-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب بخار کاوازاکی  مدل FG 230 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب KAWASAKI و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAK-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب بخار کاوازاکی مدل FG 230 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب KAWASAKI و پمپLS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAK-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب بخار کاوازاکی  مدل FG 230 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6 اسب KAWASAKI و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور هوندا تایلندبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور هوندا ژاپن ، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور هوندا ژاپن و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور honda ژاپن اصلی

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور هوندا تحت لیسانس ژاپن
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAH-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار هوندا اصلی مدل GX160 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب هوندا تایلند و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAH-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار هوندا اصلی مدل GX160 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب هوندا تایلند و پمپLS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAH-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار هوندا اصلی مدل GX160 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب هوندا تایلند و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FAH-4 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار هوندا اصلی مدل GX200 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب هوندا تایلند و پمپLS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAH-5 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار هوندا اصلی مدل GX200 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب هوندا تایلند و پمپLS-50 لوشانگ تایوان تماس بگیرید
FAH-6 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار هوندا اصلی مدل GX200 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب هوندا تایلند و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور هیوندای تحت لیسانس کرهبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور هیوندای کره ، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور hyundai کره و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور هیوندای کره

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور هیوندای
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAHY-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 7 اسب بخار هیوندای  مدل H 170/270 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 7 اسب Hyundai و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAHY-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 7 اسب بخار هیوندای مدل H 170/270 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 7 اسب Hyundai و پمپLS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAHY-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 7 اسب بخار هیوندای  مدل H 170/270 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 7 اسب Hyundai و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور لانسینبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور loncin ، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور لانسین چین و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور لانسینG160

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور لانسین
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAL-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار لانسین  مدل G 160 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب Loncin و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAL-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار لانسین مدل G 160 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب Loncin و پمپLS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAL-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار لانسین  مدل G 160 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب Loncin و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FAL-4 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار لانسین  مدل G 160 و پمپ چینی WX-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب Loncin و پمپWX-30 چینی تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور راتوبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور Rato، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور راتو چین و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور راتو 200

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور Rato
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FARA-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار راتو  مدل R200 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب Rato و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FARA-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار راتو مدل R200 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب Rato و پمپLS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FARA-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار راتو  مدل R200 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب Rato و پمپRP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FARA-4 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب بخار راتو  مدل R200 و پمپ چینی WX-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 6.5 اسب Rato و پمپWX-30 چینی تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور طرح روبین چینبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور china robin، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور روبین چین و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور طرح روبین چینی

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور China Robin
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FARD-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار طرح روبین  مدل 20-3C و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب Robin-dj و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FARD-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار طرح روبین  مدل 20-3C و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب Robin-dj و پمپ LS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FARD-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار طرح روبین  مدل 20-3C و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب Robin-dj و پمپ RP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FARD-4 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب بخار طرح روبین  مدل 20-3C و پمپ چینی WX-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5 اسب Robin-dj و پمپWX-30 چینی تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور طرح هوندا چینبرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با موتور china honda، تولید کننده سمپاش فرغونی با موتور هوندا چین و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با موتور طرح هوندا چینی

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی  100 لیتری با موتور China Honda
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAHD-1
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار طرح هوندا  مدل G160 و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب honda-dj و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAHD-2 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار طرح هوندا  مدل G160 و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب honda-dj و پمپ LS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAHD-3 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار طرح هوندا  مدل G160 و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب honda-dj و پمپ RP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FAHD-4 سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب بخار طرح هوندا  مدل G160 و پمپ چینی WX-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی 100 لیتری با موتور 5.5 اسب honda-dj و پمپWX-30 چینی تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری موتوری بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید

سمپاش فرغونی 100 لیتری برقی با الکتروموتوربرو بالای صفحه

سمپاش فرغونی با الکتروموتور تکفاز موتوژن ، تولید کننده سمپاش فرغونی با دینام سه فاز چین و پمپ لوشانگ ، فروش ویژه سمپاش فرغونی با الکتروموتور 3 اسب چینی

قیمت و مشخصات انواع سمپاش فرغونی برقی  100 لیتری با موتور الکتروموتور ایرانی / اروپایی / چینی
سمپاش فرغونی با الکتروموتور موتوژن تبریز ( 18 ماه گارانتی شرکت موتوژن)
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAE-M1
سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز موتوژن و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و لانس
سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز motogen و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAE-M2 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز موتوژن و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و  لانس
سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز motogen و پمپ LS-50 لوشانگ تایوان
تماس بگیرید
FAE-M3 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز موتوژن و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 همراه 50 یارد شیلنگ و لانس
سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز motogen و پمپ RP-35 رینهوپاور سنگاپور
تماس بگیرید
FAE-M4 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز موتوژن و پمپ چینی WX-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز motogen و پمپWX-30 چینی
تماس بگیرید
سمپاش فرغونی با الکتروموتور چینی
مدل شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
FAE-C1 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز چینی و پمپ لو شانگ تایوان LS-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و لانس سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز CHINA و پمپ LS-30 لوشانگ تایوان تماس بگیرید
FAE-C2 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز چینی و پمپ لو شانگ تایوان LS-50 به همراه 50 یارد شیلنگ و لانس سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز CHINA و پمپ LS-50 لوشانگ تایوان تماس بگیرید
FAE-C3 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز چینی و پمپ رینهوپاور سنگاپور RP-35 همراه 50 یارد شیلنگ و لانس
سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز CHINA و پمپ RP-35 رینهوپاور سنگاپور تماس بگیرید
FAE-C4 سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با دینام 3 اسب بخار تکفاز چینی و پمپ چینی WX-30 به همراه 50 یارد شیلنگ و یک شاخه لانس
سمپاش فرغونی برقی 100 لیتری با الکتروموتور 3 اسب تکفاز CHINA و پمپWX-30 چینی تماس بگیرید
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاش های فرغونی 100 لیتری برقی بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد ( 18 شهریور ١٣٩7 )

جهت دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر با مدیران فروش تماس حاصل فرمائید