در حال حاضر جذب نیروی انسانی نداریم

لطفا درخواست جدیدی را ارسال نفرمائید


 فرم استخدام مزرعه نیاک در سال جاری
 نام* :
 نام خانوادگی* :
 کد ملی :
 جنسیت* :
 وضعیت تاهل :
 میزان تحصیلات* :
 تاریخ تولد : / /
 آدرس محل سکونت :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه * :
 نوع شغل* :
 وضعیت خدمت :
 آدرس ایمیل :
 سایر توضیحات :