مبانی کامل سمپاشی و معرفی انواع سمپاش : همگان از آثار منفي مصرف سموم نباتي و عوارض زيست محيطي آن اطلاع دارند. اما به نقش مؤثر آفت كش هاي شيميايي در مبارزه با آفات و اهميت اقتصادي آن در توليد محصولات كشاورزي نیز اذعان دارند. به این خاطر نه تنها از ميزان توليد سموم گياهي در جهان كاهش كاسته نشده، بلكه همواره با تنوع بيشتر در حال توسعه استمحققان گياه پزشكي، مبارزه شيميايي را به عنوان آخرين روش مبارزه با آفات مطرح مي کنند...

(ادامه مطلب ...)

چگونه یک علف تراش یا حاشیه زن بخریم: علف تراش یا براش کاتر چیست؟ علف زن (brush cutter) به دستگاهی گفته می شود از یک موتور الکتریکی یا به صورت برق الکتریسیته (برقی) برای کوتاه کردن (هرس کردن) علف های هرز مزارع و همچنین کوتاه کردن چمن و باغات استفاده می گردد .علف تراش ( داس موتوری) به دو دسته علف تراش حرفه ای و حاشیه زن تقسیم می شوند. دستگاههایی با قدرت بیشتر از دو اسب را علف تراش ....

(ادامه مطلب ...)

تاریخچه کشاورزی : به عقیده تاریخ دانان و متخصصان ، تاریخچه کشاورزی به حدود 10000 سال قبل بر می گردد. اگرچه آغاز کشاورزی که گستره ‏عظیمی از سراسر دنیا را در بر گرفته بود ، از قرنها پیش رو به گسترش نهاد ، اما با این وجود گامهای اساسی در کشاورزی را می ‏توان به قرن گذشته نسبت داد . در یک قرن گذشته پیشرفتهای چشمگیری در کلیه اصول و راههای کشاورزی از قبیل سیستمهای ‏آبیاری ، کودها و سموم کشاورزی ، اصول تناوب زراعی و ... برداشته شد ...

(ادامه مطلب ...)