دسته بندی موتورپمپ

موتورپمپ بنزینی                                 موتورپمپ نفت بنزینی                                 موتورپمپ دیزلی

موتورپمپ یک اینچ                موتورپمپ دو اینچ                موتورپمپ سه اینچ                موتورپمپ چهار اینچ

موتورپمپ یک اینچ بنزینی                  موتورپمپ دو اینچ بنزینی                موتورپمپ سه اینچ بنزینی                موتورپمپ چهار اینچ بنزینی

موتورپمپ دو اینچ نفت و بنزینی                                 موتورپمپ سه اینچ نفت بنزینی

موتورپمپ سه اینچ دیزلی                  موتورپمپ چهار اینچ دیزلی

موتورپمپ ارتفاع بالا                     موتورپمپ لجن کش

موتورپمپ دیزلی کوپ                    موتورپمپ دیزلی کاما                    موتورپمپ جن پاور ترکیه 

موتورپمپ راتو            موتورپمپ واکسون            موتورپمپ ERMA            موتورپمپ RMC

موتورپمپ روبین ژاپن

  • شرکت روبین سوبارو : کمپانی Robin Subaru تولید کننده انواع موتورپمپ ، موتورتک ، موتوربرق بنزینی و دیزلی از سال 1917 تحت عنوان FUJI در کشور ژاپن فعالیت خود را شروع نموده است.شرکت روبین در کشورهایی چون آمریکا ، چین ، مالزی ، هند و ... دارای نمایندگی و همچنین خط تولید مستقیم و عرضه برخی محصولات می باشد. مزرعه نیاک نماینده فروش موتورپمپ روبین در ایران می باشد . موتورپمپ روبین  به طور معمول به صورت روبین بنزینی ، روبین نفت و بنزین ، روبین دیزلی تحویل مشتریان می گردد.جهت دریافت و استعلام قیمت محصولات با شرکت تماس و یا درخواست خود را به پست الکترونیکی niyakfarm@gmail.com  ارسال نمائید.

موتورپمپ روبین ژاپن   (  10 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ روبین ژاپن ، نمایندگی موتورپمپ روبین ، پمپ آبکشی روبین ژاپن , Robin WaterPump

شرح موتورپمپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی روبین ژاپن
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی روبین PTG110
1اینچ/25mm
آبدهی:130لیتر در دقیقه - ارتفاع: 35 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ دو زمانه روبینPTG110
توقف تولید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی روبین PTG210
2اینچ/50mm
آبدهی:520 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 32 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی روبین PTG208
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ارتفاع بالا روبین PTG208H
2اینچ/50mm
آبدهی:400 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 50 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ ارتفاع بالا روبین PTG208H
تماس
موتورپمپ 2 اینچ دیافراگمی بنزینی روبین PTG208D
2اینچ/50mm
آبدهی:125لیتر دردقیقه - ارتفاع: 15 متر - مکش : 8 متر - انتقال مایعات غلیظ و لجن
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ دیافراگمی روبین PTG208D
تماس
موتورپمپ 2 اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG208T
2اینچ/50mm
آبدهی:700لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG208T
تماس
موتورپمپ 3اینچ بنزینی روبین PTG310
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی روبین PTG307
تماس
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG305T 3اینچ/75mm آبدهی:1000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG305T
تماس
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTX301T
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ 3اینچ لجن کش بنزینی روبین PTX301
تماس
موتورپمپ 4اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG405T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجنکش 4 اینچ بنزینی روبینPTX405T
تماس
موتورپمپ 4اینچ ارتفاع بالا بنزینی روبین PTX401
 4اینچ/100mm
آبدهی:1800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ ارتفاع بالا بنزین روبین PTX401
تماس
موتورپمپ 4اینچ لجن کش بنزینی روبین PTV406T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجن کش 4 اینچ آبدهی بالا روبین PTV406T
تماس
موتور پمپ های نفت و بنزین روبین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین روبین PTK210 2اینچ/50mm آبدهی:520لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفتی روبین PTK206
تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین روبین PTK310 3اینچ/75mm آبدهی:800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفتی روبین PTK306 تماس
موتورپمپ های دیزلی روبین ژاپن
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی روبین PTD306 3اینچ/75mm آبدهی:900لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ گازوئیلی روبین PTD306
تماس
موتورپمپ 3 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD306T 3اینچ/75mm آبدهی:1200لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجنکش سه اینچ دیزل روبین PTD306T
تماس
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی روبین PTD406 4اینچ/100mm آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ 4 اینچ گازوئیلی روبین PTD406
تماس
موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405T 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع:23 متر - مکش: 8 متر- انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ دیزلی لجن کش روبین PTD406T
تماس
موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405TE 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر-انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-استارت الکتریکی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ لجن کش دیزلی استارتی روبین PTD405TE
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ روبین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 مهر ١٣٩8)

موتورپمپ روبین ژاپن                                                      موتورپمپ دو اینچ نفت و بنزینی روبین ژاپن

موتورپمپ یک اینچ روبین                                                 موتورپمپ سه اینچ نفت و بنزینی روبین ژاپن

موتورپمپ دو اینچ بنزینی روبین ژاپن

موتورپمپ سه اینچ بنزینی روبین ژاپن

 

موتورپمپ روبین , نمایندگی پمپ روبین , لیست قیمت پمپ آبکشی روبین , موتور آبکشی روبین سوبارو , پمپ بنزینی روبین ژاپن , کاتالوگ موتورپمپ robin , نمایندگی موتورپمپ بنزینی روبین سوبارو ژاپن, Robin Water Pump  , Robin Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی روبین ژاپن ، واردکننده روبین ژاپن ، موتورآب بنزینی روبین ژاپن ، موتور آبکش نفت و بنزین روبین ژاپن ، موتور پمپ گازوئیلی روبین ژاپن