نماینده مزرعه نیاک در استان گیلان (شهرستان تالش (فروشگاه آقای محفوظی )- شهرستان لنگرود ( فروشگاه آقای پاکیزه) )