الکترو پمپ ها

الکترو پمپ پنتاکس خانگی - پمپ داخل واحد - پمپ تک واحدی - پمپ نیم اسب - پمپ یک اسب

الکترو پمپ های مصارف صنعتی

 Pentax Italy Industrial CM Series
کد کالا مدل پمپ نوع پمپ قدرت (KW) قدرت(Hp) حداکثرارتفاع(m) حداکثرآبدهی(m³/h)  ورودی(mm) خروجی(mm) قیمت ( ریال )
PI.1 CM32-160A الکترو پمپ 3 فاز 3 4 36.8 27 50 32 13،240،000
PI.2 CM32-200C  الکترو پمپ 3 فاز 4 5.5 41 27 50 32 16،700،000
PI.3 CM32-200B الکترو پمپ 3 فاز 5.5 7.5 53 36 50 32 22،130،000
PI.4 CM32-200A الکترو پمپ 3 فاز 7.5 10 61 36 50 32 23،300،000
PI.5 CM32-250C الکترو پمپ 3 فاز 9.2 12.5
70 30 50 32 28،440،000
PI.6 CM32-250B الکترو پمپ 3 فاز 11 15 82 30 50 32 29،860،000
PI.7 CM32-250A الکترو پمپ 3 فاز 15 20 93 30 50 32 45،600،000
PI.8 CM40-125C الکترو پمپ 3 فاز 1.5 2 17.4 30 65 40 13،100،000
PI.9 CM40-125B الکترو پمپ 3 فاز 2.2 3 20.7 33 65 40 13،430،000
PI.10 CM40-160B الکترو پمپ 3 فاز 3 4 30 36 65 40 16،000،000
PI.11 CM40-160A الکترو پمپ 3 فاز 4 5.5 35.4 39 65 40 16،200،000
PI.12 CM40-200B الکترو پمپ 3 فاز 5.5 7.5 47 39 65 40 22،198،000
PI.13 CM40-200A الکترو پمپ 3 فاز 7.5 10 56.4 42 65 40 23،370،000
PI.14 CM40-250B الکترو پمپ 3 فاز 11 15 75.5 42 65 40 29،400،000
PI.15 CM50-125A الکترو پمپ 3 فاز 4 5.5 24.5 72 65 50 16،170،000
PI.16 CM50-160B الکترو پمپ 3 فاز 5.5 7.5 30.2 78 65 50 22،090،000
PI.17 CM50-160A الکترو پمپ 3 فاز 7.5 10 36.3 78 65 50 23،260،000
PI.18 CM50-200C الکترو پمپ 3 فاز 9.2 12.5 47 72 65 50 26،900،000
PI.19 CM50-200B الکترو پمپ 3 فاز 11 15 52 72 65 50 28،220،000
PI.20 CM50-200A الکترو پمپ 3 فاز 15 20 58 78 65 50 44،380،000
PI.21 CM65-125B الکترو پمپ 3 فاز 5.5 7.5 19.8 120 80 65 22،700،000
PI.22 CM65-125A الکترو پمپ 3 فاز 7.5 10 24.2 132 80 65 23،860،000
PI.23 CM65-160C الکترو پمپ 3 فاز 9.2 12.5 29.8 144 80 65 27،230،000
PI.24 CM65-160B الکترو پمپ 3 فاز 11 15 34 144 80 65 28،260،000
PI.25 CM65-160A الکترو پمپ 3 فاز 15 20 39 144 80 65 44،890،000
PI.26 CM65-200C الکترو پمپ 3 فاز 15 20 43 132 80 65 46،280،000
PI.27 CM65-200B الکترو پمپ 3 فاز 18.5 20 47.5 132 80 65 51،790،000
PI.28 CM65-200A الکترو پمپ 3 فاز 22 30 54 144 80 65 54،750،000
PI.29 CM80-160D الکترو پمپ 3 فاز 11 15 24 180 100 80 29،830،000
PI.30 CM80-160C الکترو پمپ 3 فاز 15 20 29 195 100 80 45،640،000
PI.31 CM80-160B الکترو پمپ 3 فاز 18.5 25 33.5 210 100 80 51،200،000
PI.32 CM80-160A الکترو پمپ 3 فاز 22 30 37 225 100 80 54،100،000
PI.33 CM80-200B الکترو پمپ 3 فاز 30 40 49 225 100 80 115،000،000
PI.34 CM80-200A الکترو پمپ 3 فاز 37 50 58 240 100 80 124،800،000

* کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (10 دي ١٣٩٤ )