انواع پمپ               محصولات


الکتروپمپ کفکش رادپمپ (RAD Submersible Pump ) ساخت ایران

کف کش رادپمپ ایرانی ، نمایندگی فروش راد پمپ کف کش ، قیمت پمپ راد پمپ ایرانی ، پمپ کف کش استیل ، پمپ دوجداره کفکش استیل رادپمپ

 الکتروپمپ کفکش راد پمپ
مدل پمپ شرح پمپ راد ایرانی
حداکثر آمپر
 ارتفاع (متر) حداکثرآبدهی ( لیتر در دقیقه)  خروجی (اینچ) قیمت ساده(ریال) قیمت فلوتردار(ریال)
4/1 کفکش دو جداره 14 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ
4 14 200 1¼" 0 7،660،000
4/3 کفکش دو جداره 35 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 5/3 35 120 1¼" 28،440،000 16،700،000
4/4 کفکش دو جداره 45 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 6/5 45 120 1¼" 28،440،000 22،130،000
4/5 کفکش دو جداره 55 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 7/4 55 120 1¼" 28،440،000 23،300،000
4/6 کفکش دو جداره 65 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 8/2 65
120 1¼" 28،440،000 28،440،000
4/8 کفکش دو جداره 90 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 12 90 120 1¼" 29،860،000 0
6/1 کفکش دو جداره 12 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 5 12 420 2" 7،300،000 7،750،000
6/2 کفکش دو جداره 28 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 6.3 28 270 2" 7،990،000 8،440،000
6/3 کفکش دو جداره 38 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 8.9 38 270 2" 9،150،000 9،600،000
6/4 کفکش دو جداره 48 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 11 48 270 2" 10،550،000 0
6/5 کفکش دو جداره 58 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 12.5 58 290 2" 10،980،000 0
6/6 کفکش دو جداره 68 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 14.5 68 290 2" 11،410،000 0
9/1 کفکش دو جداره 13 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 7.5 13 750 3" 0 9،200،000
9/2 کفکش دو جداره 22 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 8.8 22 550 3" 10،200،000 10،650،000
9/3 کفکش دو جداره 33 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 14 33 550 3" 12،200،000 0
9/5 کفکش دو جداره 44 متری تکفاز بدنه استیل رادپمپ 14 44 430 3" 13،190،000 0
توضیحات : تمامی کفکش های رادپمپ دوجداره و پروانه و جنس بدنه آنها استیل می باشند. (حمایت از تولید ملی )

* کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (10 دي ١٣٩5 )

لیست الکتروپمپ کفکش پنتاکس (Pentax Submersible) ساخت کشور ایتالیا (یکسال گارانتی و پنج سال خدمات )


 الکتروپمپ کفکش تکفاز پنتاکس سری DP
مدل پمپ نوع پمپ/ولتاژ حداکثر آمپر
قدرت(Hp) ارتفاع(m)  حداکثرآبدهی(M³/h) خروجی(Inch) قیمت (ریال)
DP 100
کفکش /تکفاز 12 1.5 13.3 15 1¼" 4،500،000
DP 100G کفکش /تکفاز 12 1.5 13.3 15 1¼" 4،750،000
DP 80 کفکش /تکفاز 9.2 1.15 10.3 12 1¼" 4،200،000
DP 80G کفکش /تکفاز 9.2 1.15 10.3 12 1¼" 4،450،000
DP 60 کفکش /تکفاز 4.5 0.53 8.5 7.2 1 3،200،000
DP 60G کفکش /تکفاز 4.5 0.53 8.5 7.2 1 3،450،000
DP 40 کفکش /تکفاز 2.5 0.27 6.1 4.8 1 3،000،000
DP 40G کفکش /تکفاز 2.5 0.27 6.1 4.8 1 3،250،000

توضیحات : تمامی کفکش های پنتاکس که پسوند G دارند  ، دارای فلوتردار است ، و همچنین جنس بدنه پلاستیک می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شرکت تماس حاصل فرمائید

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (10 دي ١٣٩٤ )


لیست الکتروپمپ کفکش لوارا (LOWARA Submersible) ساخت کشور ایتالیا (یکسال گارانتی و پنج سال خدمات )


 الکتروپمپ کفکش تکفاز لوارا سری DOC
مدل پمپ نوع پمپ/ولتاژ حداکثر آمپر
قدرت(Hp) ارتفاع(m)  حداکثرآبدهی(M³/h) خروجی(Inch) قیمت (ریال)
DOC 3
کفکش /تکفاز 3 0.33 6.3 7.5 1¼" 5،000،000
DOC 7 کفکش /تکفاز 6 0.75 10.7 13.5 1¼" 5،800،000

توضیحات : تمامی کفکش های لوارا جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه و پروانه  از نوریل و تکنوپلیمر می باشند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شرکت تماس حاصل فرمائید

 

 الکتروپمپ کفکش تکفاز و سه فاز لوارا سری DIWA
مدل پمپ نوع پمپ/ولتاژ حداکثر آمپر
قدرت(Hp) ارتفاع(m)  حداکثرآبدهی(M³/h) خروجی(Inch) قیمت (ریال)
DIWA 05
کفکش /تکفاز 6 0.75 10.9 15 1½" 16،756،200
DIWA 07 کفکش /تکفاز 8 1 14 18 1½" 18،232،800
DIWA 11 کفکش /تکفاز 10 1.5 16.1 22.5 1½" 20،929،200
DIWA 05T کفکش /سه فاز
3 0.75 10.9 15 1½" 16،114،200
DIWA 11T کفکش /سه فاز 5 1.5 16.1 22.5 1½" 17،965،300
DIWA 15T کفکش /سه فاز 7 2 20.6 25.2 1½" 15،910،800

توضیحات : تمامی کفکش های لوارا جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه و پروانه  از نوریل و تکنوپلیمر می باشند.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شرکت تماس حاصل فرمائید

 

 الکتروپمپ کفکش تکفاز لوارا سری DN
مدل پمپ نوع پمپ/ولتاژ حداکثر آمپر
قدرت(Hp) ارتفاع(m)  حداکثرآبدهی(M³/h) خروجی(Inch) قیمت (ریال)
DNM 115 کفکش /تکفاز 6 0.8 16.2 15 1¼" 17،665،700
DNM 120
کفکش /تکفاز 8 1 22 16.8 1¼" 20،897،100

توضیحات : جنس بدنه استیل و جنس پروانه استیل و لاستیک نیتریل می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شرکت تماس حاصل فرمائید

* کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (10 دي ١٣٩٤ )


لیست الکتروپمپ کفکش بهارپمپ (BAHAR PUMP) ساخت کشور ایران(شش ماه گارانتی و ده سال خدمات )


 الکتروپمپ کفکش سه فاز بهار پمپ
مدل پمپ نوع پمپ/ولتاژ حداکثر آمپر
قدرت(Hp) ارتفاع(m)  حداکثرآبدهی(M³/h) خروجی(Inch) قیمت (ریال)
B30/2 کفکش /سه فاز 9 5.5 30 20 2" 10،000،000
B50/2 کفکش /سه فاز 12 10 50 20 2" 12،650،000
B60/2 کفکش /سه فاز 16 10 60 20 2" 13،970،000
B75/2 کفکش /سه فاز 16 12.5 75 20 2" 15،830،000
B90/2 کفکش /سه فاز 20 12.5
90 20 2" 16،750،000
B120/2 کفکش /سه فاز 20 12.5 120 20 2" 18،320،000
B150/2 کفکش /سه فاز 28 17.5 150 20 2" 21،860،000
B180/2 کفکش /سه فاز 32 20 180 20 2" 25،400،000
B30/3 کفکش /سه فاز 9 5.5 50 30 3" 10،950،000
B50/3 کفکش /سه فاز 12 10 50 30 3" 13،400،000
B60/3 کفکش /سه فاز 16 10 60 30 3" 14،830،000
B75/3 کفکش /سه فاز 16 12.5 75 30 3" 16،780،000
B90/3 کفکش /سه فاز 20 12.5 90 30 3" 17،100،000
B120/3 کفکش /سه فاز 28 17.5 120 30 3" 21،760،000
B150/3 کفکش /سه فاز 32 20 150 30 3" 25،200،000
B30/4 کفکش /سه فاز 16 10 30 60 4" 13،750،000
B45/4 کفکش /سه فاز 20 12.5 45 60 4" 15،890،000
B60/4 کفکش /سه فاز 20 12.5 60 60 4" 17،300،000
B75/4 کفکش /سه فاز 26 17.5 75 60 4" 19،840،000
B90/4 کفکش /سه فاز 28 17.5 90 60 4" 21،170،000
B105/4 کفکش /سه فاز 28 17.5 105 60 4" 21،950،000
B120/4 کفکش /سه فاز 32 20 120 60 4" 24،800،000
B30/6 کفکش /سه فاز 28 17.5 30 150 6" 20،500،000

توضیحات : تمامی کفکش های بهارپمپ سه فاز و از جنس چدن و همچنین با روتور و استاتور یک تکه می باشند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شرکت تماس حاصل فرمائید

* کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (10 دي ١٣٩٤ )