تصاویر ارسالی مشتریان :

شرکت فاتح صنعت کیمیا  - طراحی،تولید و نصب رادیاتور دیزل ژنراتور سکوی نفتی

شرکت فاتح صنعت - طراحی و تولید رادیاتور دیزل ژنراتور - پرئژه فاتح صنعت

شرکت همیار گستر شایلان-آقای هوکرمی  - خرید دیزل ژنراتورهای چینی

دیزل ژنراتور 30 کاوا چینی آقای هوکرمی- ارسال از مشتریان

شرکت نفت و گاز پارس  - طراحی،تولید و نصب رادیاتور دیزل جرثقیل عسلویه

شرکت نفت و گاز پارس - طراحی و تولید رادیاتور دیزل ژنراتور - پروژه پارس جنوبی

آقای علویانی از مراغه - خرید چاله کن موتوری 3WT-300

چاله کن آقای علویانی ، خریدار چاله کن گارانتی دار - تصاویر ارسالی مشتریان

آقای ولی زاده از تالش - خرید چاله کن موتوری 3WT-300

چاله کن آقای ولی زاده از تالش، خریدار چاله کن گارانتی دار - تصاویر ارسالی مشتریان

-