دیزل ژنراتور کارکرده

1- دیزل ژنراتور 75 کاوا بنز با ژنراتور طرح استمفورد چینی با شاسی کوپله و تابلو استارت دستی و باطری