موتورپمپ چیست؟

موتورپمپ دستگاهی است جهت انتقال انواع مایعات از دو بخش موتور و پمپ تشکیل شده و این دو بخش توسط کوپلینگ و شاسی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تشکیل یک دستگاه واحد به نام موتور پمپ را داده اند . بخش موتوری پمپ جهت انتقال قدرت و تأمین انرژی موردنیاز بخش مقابل خود را برعهده دارد و همچنین بخش پمپ دستگاه وظیفه پمپاژ مایعات ، و توزیع آن به محل مربوطه را داشته است .معمولاً موتورپمپ ها در مکان هایی که امکان دسترسی به برق شهری وجود نداشته استفاده می گردند. موتورپمپ ها از لحاظ عملکرد و آبدهی به سه مدل موتورپمپ بنزینی و موتورپمپ دیزلی و نفت و بنزین تقسیم می گردند . که با توجه به آبدهی مورد نیاز از سایز های 1 اینچ تا 6 اینچ در بازار ایران موجود می باشد.

موتورپمپ روبین ژاپن   ( 6 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ روبین ژاپن ، نمایندگی موتورپمپ روبین ، پمپ آبکشی روبین ژاپن , Robin WaterPump

شرح موتورپمپ روبین
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی روبین ژاپن
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی روبین PTG110
1اینچ/25mm
آبدهی:130لیتر در دقیقه - ارتفاع: 35 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر توقف تولید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی روبین PTG210
2اینچ/50mm
آبدهی:520 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 32 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ارتفاع بالا روبین PTG208H
2اینچ/50mm
آبدهی:400 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 50 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ دیافراگمی بنزینی روبین PTG208D
2اینچ/50mm
آبدهی:125لیتر دردقیقه - ارتفاع: 15 متر - مکش : 8 متر - انتقال مایعات غلیظ و لجن
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG208T
2اینچ/50mm
آبدهی:700لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3اینچ بنزینی روبین PTG310
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG305T 3اینچ/75mm آبدهی:1000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTX301T
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG405T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4اینچ ارتفاع بالا بنزینی روبین PTX401
 4اینچ/100mm
آبدهی:1800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4اینچ لجن کش بنزینی روبین PTV406T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتور پمپ های نفت و بنزین روبین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین روبین PTK210 2اینچ/50mm آبدهی:520لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین روبین PTK310 3اینچ/75mm آبدهی:800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ های دیزلی روبین ژاپن
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی روبین PTD306 3اینچ/75mm آبدهی:900لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD306T 3اینچ/75mm آبدهی:1200لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی روبین PTD406 4اینچ/100mm آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر

تماس بگیرید

موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405T 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع:23 متر - مکش: 8 متر- انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405TE 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر-انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-استارت الکتریکی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ روبین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور ١٣٩8) 

موتورپمپ کوشین برند ژاپن ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ کوشین ژاپن,نمایندگی موتورپمپ koshin honda,لیست قیمت پمپ آبکشی koshin,موتور آبکشی کوشین,پمپ بنزینی کوشین,کاتالوگ موتورپمپ روبین کوشین,نمایندگی موتورپمپ بنزینی کوشین ژاپن ,koshin pump ,robin koshin Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی کوشین ژاپن , واردکننده موتورپمپ کوشین جاپن , موتورآب بنزینی koshin , موتور آبکش بنزینی honda koshin,موتور پمپ بنزینی koshin

شرح موتور پمپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های کوشین ژاپن
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی دو زمانه کوشین sev-25l
1اینچ/25mm
آبدهی:110لیتر در دقیقه - ارتفاع: 32 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ یک بنزینی کوشین ژاپنSEV-25L
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی کوشین SEV-50X
2اینچ/50mm
آبدهی:620لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی کوشین ژاپنsev-50x
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی کوشین SEV-80X
3اینچ/80mm
آبدهی:1050 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی کوشین ژاپنsev-80x تماس
موتور پمپ های روبین کوشین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی روبین کوشین SE-50X 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی روبین کوشین se-50x تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی روبین کوشین SE-80X 3اینچ/80mm آبدهی:930لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی روبین کوشین se-80x تماس
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین روبین کوشین SE-50XK 2اینچ/50mm آبدهی:560لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفت بنزینی روبین کوشین se-50xk تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین روبین کوشین SE-80XK 3اینچ/80mm آبدهی:880لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفت بنزین روبین کوشین se-80xk تماس
موتور پمپ های هوندا کوشین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی هوندا کوشین SEH-50X 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی هوندا کوشین seh-50x تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی هوندا کوشین SEH-80X 3اینچ/80mm آبدهی:930لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی هوندا کوشین seh-80x تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کوشین ژاپن کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 25 شهریور ١٣٩8)

موتورپمپ هیوندای تحت لیسانس کره  (  5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ هیوندای کره ، نمایندگی موتورپمپ هیوندای ، پمپ آبکشی هیوندای , Hyundai WaterPump

شرح موتورپمپ هیوندای
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی هیوندای 236WP
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی هیوندای 336WP
3اینچ/75mm
آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی هیوندای HW340-DP 3اینچ/75mm آبدهی:500 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی هیوندای HW457-DP 4اینچ/100mm آبدهی:833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 20 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی هیوندای HW457E-DP 4اینچ/100mm آبدهی:833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 20 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ استارتی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ هیوندای کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور ١٣٩8) 

موتورپمپ راتو تحت لیسانس استرالیا ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ راتو ، نمایندگی موتورپمپ راتو ، پمپ آبکشی راتو چین , RATO WaterPump

شرح موتورپمپ راتو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی راتو
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی راتو RT25ZB20
1اینچ/25mm
آبدهی:133لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ بنزینی راتو

تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی راتو RT50ZB28
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی راتو تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی راتو RT80ZB28
3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی راتو تماس
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی راتو RT100ZB28
4اینچ/100mm
آبدهی:1500لیتر دردقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ بنزینی راتو تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ راتو کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩8)

موتورپمپ دوو کره     ( 6 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ دوو کره ، نمایندگی موتورپمپ دوو ، پمپ آبکشی دوو , Daewoo WaterPump

شرح موتورپمپ دوو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی دوو GAE50
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر
تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی دوو GAE80
3اینچ/75mm
آبدهی:750 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی دوو GAE100 4اینچ/100mm آبدهی:1150 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ دوو کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور ١٣٩8) 

موتورپمپ جن پاور ترکیه   (  5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ جن پاور ترکیه ، نمایندگی موتورپمپ ترکیه ای ، پمپ آبکشی جن پاور , Gen Power WaterPump

شرح موتورپمپ جنپاور
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1.5 اینچ بنزینی جنپاور GBP15
1.5اینچ/40mm
آبدهی:120لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر
تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی جن پاور GBP20
2اینچ/50mm
آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی جنپاور GBP30 3اینچ/75mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی جن پاور GBP40 4اینچ/100mm آبدهی:1500 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ جن پاور ترکیه کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی  19 شهریور ١٣٩8) 

موتورپمپ واکسون (کیفیت بالا) ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ وکسون ,نمایندگی پمپ واکسون,لیست قیمت پمپ آبکشی vackson,موتور آبکشی vackson,پمپ بنزینی واکسون,کاتالوگ موتورپمپ vackson,نمایندگی موتورپمپ بنزینی وکسون چین,vackson,vackson Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی واکسون,واردکننده وکسون,موتورآب بنزینی واکسن,موتور آبکش بنزینی واکسون ، موتورپمپ نفت و بنزینی واکسون ، موتورپمپ طرح هوندا واکسون ، موتور پمپ طرح روبین واکسون ، موتورپمپ نفتی وکسون ,موتور پمپ بنزینی واکسون چین

موتور پمپ طرح هوندا واکسون

شرح موتورپمپ راتو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی طرح هوندا واکسون
موتورپمپ 1 اینچ دو زمانه واکسونWD10X 1اینچ/25mm
آبدهی:110لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ یک اینچ طرح هوندا واکسون WD10R

تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی واکسونWP-50
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی طرح هوندا واکسون WP50 تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی واکسونWP-80
3اینچ/80mm
آبدهی:960 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی طرح هوندا واکسون WP80 تماس
موتورپمپ 2 اینچ نفتی واکسونWP-50K
2اینچ/50mm
آبدهی: 500 لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفت و بنزین طرح هوندا واکسون WP50K تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفتی واکسونWP-80K 3اینچ/80mm آبدهی: 920 لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفت و بنزین طرح هوندا واکسون WP80K تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ طرح هوندا واکسون کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩8)

موتور پمپ طرح روبین واکسون

شرح موتورپمپ راتو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی طرح روبین واکسون
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی واکسونRBP-205 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 29 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی طرح روبین واکسون RBP210

تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی واکسونRBP-305
3اینچ/80mm
آبدهی:1000لیتر در دقیقه - ارتفاع: 29 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی طرح روبین واکسون RBP310 تماس
موتورپمپ 2 اینچ نفتی واکسونWP20-KR
2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفت و بنزین طرح روبین واکسون WP20K تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفتی واکسونWP30-KR
3اینچ/80mm
آبدهی:1000لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفت و بنزین طرح روبین واکسون WP30K تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ طرح روبین واکسون کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩8)

موتورپمپ ERMA  کیفیت بالا ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ erma,نمایندگی پمپ ارما,لیست قیمت پمپ آبکشی ارما,موتور آبکشی erma,پمپ بنزینی erma,کاتالوگ موتورپمپ ارما,نمایندگی موتورپمپ بنزینی ارما چین,اِرما,erma Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی ارما چین , واردکننده ERMA , موتورآب بنزینی ERMA , موتور آبکش بنزینی ERMA , موتور پمپ بنزینی ERMA چین ، موتورپمپ دیزل ERMA ، موتور پمپ طرح روبین ERMA موتورپمپ طرح هوندا ، موتورپمپ طرح کره ، موتورپمپ طرح کاما ERMA ، موتورپمپ گازوئیلی ERMA

شرح موتورپمپ Erma
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی ERMA
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح هوندا ERMA WP20X
2اینچ/50mm
آبدهی: 600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ  بنزینی طرح هوندا ERMA

تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح هوندا ERMA WP30X
3اینچ/80mm
آبدهی: 1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ  بنزینی طرح هوندا ERMA تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح روبین ERMA RBP210
2اینچ/50mm
آبدهی:550 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ طرح روبین بنزینی ERMA
--
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح روبین ERMA RBP310
3اینچ/80mm
آبدهی:850 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ طرح روبین بنزینی ERMA --
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ ERMA کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 25 شهریور ١٣٩8)

موتور پمپ ویما چین     ( 6 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ ویما چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی ویما ، پمپ آبکشی ویما چین , Weima WaterPump

شرح موتورپمپ ویما
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ویما WMQGZ50-30
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر
تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی ویما WMQGZ80-30
3اینچ/75mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی ویما WMCGZ80-30 3اینچ/75mm آبدهی:850 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی ویما WMCGZ100-30 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی ویما WMCGZ100E-30
4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ ویما کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروزرسانی 19 شهریور 1397) 

موتور پمپ کوپ چین     ( 6 ماه گارانتی عیوب کارخانه کمپانی KOOP )

موتورپمپ کوپ چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی کوپ ، پمپ آبکشی کوپ چین , KOOP WaterPump

شرح موتورپمپ کوپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کوپ KDP50L باک بزرگ
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80L باک بزرگ
3اینچ/75mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی کوپ KDP100L باک بزرگ 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 6 اینچ دیزلی کوپ KDP150L باک بزرگ 6اینچ/150mm آبدهی:2833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 21 متر - مکش : 7 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کوپ KDP50CLA ارتفاع بالا 2اینچ/50mm آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع:80 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80CL ارتفاع بالا 3اینچ/75mm آبدهی:670 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 80 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80WB لجن کش 3اینچ/75mm آبدهی:1200 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر- انتقال لجن و مایعات
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کوپ کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور 1398) 

موتور پمپ کاما چین     ( 5 سال خدمات پس از فروش  )

موتورپمپ کاما چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی کاما ، پمپ آبکشی کاما چین , KAMA WaterPump

شرح موتورپمپ کوپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1.5 اینچ دیزلی کاما KDP15
1.5اینچ/40mm
آبدهی:166لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر ناموجود
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کاما KDP20
2اینچ/50mm
آبدهی:560لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کاما KDP30
3اینچ/75mm آبدهی:750 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی کاما KDP40
4اینچ/100mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع:23 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کاما کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور 1398)

لیست قیمت موتورپمپ های هوندا ژاپن (با 3 سال خدمات پس از فروش)


مشخصات موتورپمپ هندا ژاپن اصلی (Honda Waterpump)
برند / مدل
دهانه خروجی
قدرت حداکثر آبدهی
ارتفاع مکش وزن قیمت (ریال)
Honda WX10
1 اینچ 1 اسب 120 L/M
36 متر 8 متر 5.4 KG تماس
Honda WX15 1.5 اینچ 2 اسب 279 L/M 36 متر 8 متر 9 KG تماس
Honda WB20 دو اینچ
4 اسب 619 L/M 32 متر 8 متر 20 KG تماس
Honda WB30 سه اینچ 5.5 اسب 1096 L/M 26 متر 8 متر 26 KG تماس
Honda WH15 1.5 اینچ 4 اسب 434 L/M 38 متر 8 متر 22 KG تماس
Honda WH20 دو اینچ 5.5 اسب 506 L/M 43 متر 8 متر 24 KG تماس
Honda WMP20 دو اینچ 5.5 اسب 831 L/M 31 متر 8 متر 26 KG تماس
موتور پمپ دیزلی هندا ژاپن /Honda Diesel Waterpump
Honda WT20 دو اینچ 5.5 اسب 699 L/M 26 متر 8 متر 47 KG تماس
Honda WT30 سه اینچ 8 اسب 1198 L/M 25 متر 8 متر 60 KG تماس
Honda WT40 چهار اینچ 13 اسب 1598 L/M 25 متر 8 متر 78 KG تماس

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ هندا ژاپن دارای شاسی مستحکم و موتور قدرتمند هوندا می باشد و با توجه به این امر با سیستم استارت آسان ، عملکرد این دستگاه را بسیار عالی و کاربردی جلوه داده می شود.

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤) 

موتورپمپ طرح هوندا-ونکسین - یونیک  

موتورپمپ ونکسین ، نمایندگی موتورپمپ طرح هوندا ، پمپ آبکشی بنزینی طرح هوندا , Wenxin WaterPump

شرح موتورپمپ ونکسین
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح هوندا WX-WP20
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر 6،000،000
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح هوندا WX-WP30 3اینچ/75mm
آبدهی:900 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر 6،500،000
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتورپمپ ونکسین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی چهارشنبه 5 اردیبهشت 1398)

همکاران گرامی جهت دریافت قیمت ( تعداد ) با شماره 02136624591 تماس حاصل فرمائید.

لیست قیمت موتورپمپ سنسی ساخت چین (با شش ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش)


مشخصات موتورپمپ سنسی  (Senci Waterpump)
برند / مدل
دهانه خروجی
قدرت حداکثر آبدهی
ارتفاع مکش وزن قیمت (ریال)
Senci SC-WP30 یک اینچ 3 اسب 6 M²/h
18 متر 7 متر 16 KG تماس
Senci SC-WP50 دو اینچ 6.5 اسب 36 M²/h 20 متر 7 متر 22.3 KG تماس
Senci SC-CP50 *
دو اینچ
7.5 اسب 30 M²/h 69 متر 8 متر 25 KG تماس
Senci SC-CH50 دو اینچ 7.5 اسب 30 M²/h 69 متر 8 متر 25 KG تماس
Senci SC-WP80 سه اینچ 7.5 اسب 55 M²/h 28 متر 8 متر 33 KG تماس
Senci SC-WT80 سه اینچ 7.5 اسب 40 M²/h 26 متر 8 متر 40 KG تماس
Senci SC-WP100 چهار اینچ 13 اسب 80 M²/h 30 متر 8 متر 50 KG تماس

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ SENCI دارای شاسی مستحکم و موتور قدرتمند و بهینه می باشد و با توجه به این امر با سیستم استارت آسان ، عملکرد این دستگاه را بسیار عالی و کاربردی جلوه داده می شود.و همچنین مدل های سری WP و CH جهت کاربری عمومی ، سری CP مخصوص صنایع شیمیایی ( موتورپمپ اسیدکش ) و سری WT مخصوص مصارف عمومی (موتورپمپ خردکن دار ) می باشند.

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)


لیست قیمت موتورپمپ های کیپور ساخت کشور چین(با سه ماه گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش)

        

مشخصات موتورپمپ های بنزینی کیپور (KIPOR)چین
مشخصات فنی
موتورپمپ 2 اینچ موتورپمپ 3 اینچ
موتورپمپ 4 اینچ موتورپمپ 4 اینچ
مدل دستگاه KGP20
KGP30 KGP40 KGP40-E
قدرت موتور
4 HP
6.5 HP 7.5 HP
7.5 HP
دهانه ورودی
دو اینچ
سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
دهانه خروجی
دو اینچ سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
حداکثرآبدهی
22 M³/h
30 M³/h 40 M³/h 40 M³/h
مکش (متر)
8
8 8 8
ارتفاع(متر)
15 M
15 M
16 M 16 M
مخزن سوخت
3.6 L
5 L 7 L 7 L
نوع سوخت
بنزین بنزین بنزین بنزین
وزن (کیلوگرم) 25 KG 28 KG 46 KG 46 KG
قیمت (ریال)
0 0 0 0

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ مدل KGP30-E و  KGP40-E  دارای سیستم استارت الکتریکی می باشند.


مشخصات موتورپمپ های دیزلی کیپور (KIPOR)چین
مشخصات فنی
موتورپمپ 2 اینچ موتورپمپ 3 اینچ
موتورپمپ 4 اینچ موتورپمپ 4 اینچ
مدل دستگاه KDP20
KDP30 KGP40 KGP40-E
قدرت موتور
4 HP
5.5 HP 7.5 HP 7.5 HP
دهانه ورودی
دو اینچ
سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
دهانه خروجی
دو اینچ سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
حداکثرآبدهی
22 M³/h
30 M³/h 40 M³/h 40 M³/h
مکش (متر)
8
8 8 8
ارتفاع(متر)
15 M
13 M
16 M
16 M
مخزن سوخت
3.6 L
5 L 7 L 7 L
نوع سوخت
دیزل (گازوئیل) دیزل (گازوئیل) دیزل (گازوئیل) دیزل (گازوئیل)
وزن (کیلوگرم) 38.5 KG 49 KG 62.5 KG 62.5 KG
قیمت (ریال)
0 0 0 0

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ مدل KGP40-E  دارای سیستم استارت الکتریکی می باشند.

♦**قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)


سایر موتورپمپ ها :

موتورپمپ جیاندانگ ، موتورپمپ سنسی ، موتورپمپ لانسین ، موتورپمپ یونیک ، موتورپمپ پوتر ، موتورپمپ  هوندا