موتورپمپ چیست؟

موتورپمپ دستگاهی است جهت انتقال انواع مایعات از دو بخش موتور و پمپ تشکیل شده و این دو بخش توسط کوپلینگ و شاسی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تشکیل یک دستگاه واحد به نام موتور پمپ را داده اند . بخش موتوری پمپ جهت انتقال قدرت و تأمین انرژی موردنیاز بخش مقابل خود را برعهده دارد و همچنین بخش پمپ دستگاه وظیفه پمپاژ مایعات ، و توزیع آن به محل مربوطه را داشته است .معمولاً موتورپمپ ها در مکان هایی که امکان دسترسی به برق شهری وجود نداشته استفاده می گردند. موتورپمپ ها از لحاظ عملکرد و آبدهی به سه مدل موتورپمپ بنزینی و موتورپمپ دیزلی و نفت و بنزین تقسیم می گردند . که با توجه به آبدهی مورد نیاز از سایز های 1 اینچ تا 6 اینچ در بازار ایران موجود می باشد.

موتورپمپ روبین ژاپن   ( 6 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ روبین ژاپن ، نمایندگی موتورپمپ روبین ، پمپ آبکشی روبین ژاپن , Robin WaterPump

شرح موتورپمپ روبین
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی روبین ژاپن
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی روبین PTG110
1اینچ/25mm
آبدهی:130لیتر در دقیقه - ارتفاع: 35 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر توقف تولید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی روبین PTG210
2اینچ/50mm
آبدهی:520 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 32 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ارتفاع بالا روبین PTG208H
2اینچ/50mm
آبدهی:400 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 50 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ دیافراگمی بنزینی روبین PTG208D
2اینچ/50mm
آبدهی:125لیتر دردقیقه - ارتفاع: 15 متر - مکش : 8 متر - انتقال مایعات غلیظ و لجن
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG208T
2اینچ/50mm
آبدهی:700لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3اینچ بنزینی روبین PTG310
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG305T 3اینچ/75mm آبدهی:1000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTX301T
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG405T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4اینچ ارتفاع بالا بنزینی روبین PTX401
 4اینچ/100mm
آبدهی:1800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4اینچ لجن کش بنزینی روبین PTV406T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتور پمپ های نفت و بنزین روبین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین روبین PTK210 2اینچ/50mm آبدهی:520لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین روبین PTK310 3اینچ/75mm آبدهی:800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ های دیزلی روبین ژاپن
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی روبین PTD306 3اینچ/75mm آبدهی:900لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD306T 3اینچ/75mm آبدهی:1200لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی روبین PTD406 4اینچ/100mm آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر

تماس بگیرید

موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405T 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع:23 متر - مکش: 8 متر- انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405TE 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر-انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-استارت الکتریکی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ روبین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور ١٣٩7)

موتورپمپ هیوندای تحت لیسانس کره  (  5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ هیوندای کره ، نمایندگی موتورپمپ هیوندای ، پمپ آبکشی هیوندای , Hyundai WaterPump

شرح موتورپمپ هیوندای
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی هیوندای 236WP
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی هیوندای 336WP
3اینچ/75mm
آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی هیوندای HW340-DP 3اینچ/75mm آبدهی:500 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی هیوندای HW457-DP 4اینچ/100mm آبدهی:833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 20 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی هیوندای HW457E-DP 4اینچ/100mm آبدهی:833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 20 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ استارتی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ هیوندای کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور ١٣٩7)

موتورپمپ دوو کره     ( 6 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ دوو کره ، نمایندگی موتورپمپ دوو ، پمپ آبکشی دوو , Daewoo WaterPump

شرح موتورپمپ دوو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی دوو GAE50
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر
تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی دوو GAE80
3اینچ/75mm
آبدهی:750 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی دوو GAE100 4اینچ/100mm آبدهی:1150 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ دوو کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور ١٣٩7)

موتورپمپ جن پاور ترکیه   ( 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ جن پاور ترکیه ، نمایندگی موتورپمپ ترکیه ای ، پمپ آبکشی جن پاور , Gen Power WaterPump

شرح موتورپمپ جنپاور
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1.5 اینچ بنزینی جنپاور GBP15
1.5اینچ/40mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر
تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی جن پاور GBP20
2اینچ/50mm
آبدهی:750 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی جنپاور GBP30 3اینچ/75mm آبدهی:1150 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی جن پاور GBP40 4اینچ/100mm آبدهی:1150 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ جن پاور ترکیه کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی  19 شهریور ١٣٩7)

موتور پمپ ویما چین     ( 6 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ ویما چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی ویما ، پمپ آبکشی ویما چین , Weima WaterPump

شرح موتورپمپ ویما
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ویما WMQGZ50-30
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر
تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی ویما WMQGZ80-30
3اینچ/75mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی ویما WMCGZ80-30 3اینچ/75mm آبدهی:850 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی ویما WMCGZ100-30 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی ویما WMCGZ100E-30
4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ ویما کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروزرسانی 19 شهریور 1397)

موتور پمپ کوپ چین     ( 6 ماه گارانتی عیوب کارخانه کمپانی KOOP )

موتورپمپ کوپ چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی کوپ ، پمپ آبکشی کوپ چین , KOOP WaterPump

شرح موتورپمپ کوپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کوپ KDP50L باک بزرگ
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80L باک بزرگ
3اینچ/75mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی کوپ KDP100L باک بزرگ 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 6 اینچ دیزلی کوپ KDP150L باک بزرگ 6اینچ/150mm آبدهی:2833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 21 متر - مکش : 7 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کوپ KDP50CLA ارتفاع بالا 2اینچ/50mm آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع:80 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80CL ارتفاع بالا 3اینچ/75mm آبدهی:670 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 80 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80WB لجن کش 3اینچ/75mm آبدهی:1200 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر- انتقال لجن و مایعات
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کوپ کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور 1397)

موتور پمپ کاما چین     ( 5 سال خدمات پس از فروش  )

موتورپمپ کاما چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی کاما ، پمپ آبکشی کاما چین , KAMA WaterPump

شرح موتورپمپ کوپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1.5 اینچ دیزلی کاما KDP15
1.5اینچ/40mm
آبدهی:166لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر ناموجود
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کاما KDP20
2اینچ/50mm
آبدهی:560لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کاما KDP30
3اینچ/75mm آبدهی:750 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی کاما KDP40
4اینچ/100mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع:23 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر تماس بگیرید
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کاما کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 شهریور 1397)

لیست قیمت موتورپمپ های هوندا ژاپن (با 3 سال خدمات پس از فروش)


مشخصات موتورپمپ هندا ژاپن اصلی (Honda Waterpump)
برند / مدل
دهانه خروجی
قدرت حداکثر آبدهی
ارتفاع مکش وزن قیمت (ریال)
Honda WX10
1 اینچ 1 اسب 120 L/M
36 متر 8 متر 5.4 KG تماس
Honda WX15 1.5 اینچ 2 اسب 279 L/M 36 متر 8 متر 9 KG تماس
Honda WB20 دو اینچ
4 اسب 619 L/M 32 متر 8 متر 20 KG تماس
Honda WB30 سه اینچ 5.5 اسب 1096 L/M 26 متر 8 متر 26 KG تماس
Honda WH15 1.5 اینچ 4 اسب 434 L/M 38 متر 8 متر 22 KG تماس
Honda WH20 دو اینچ 5.5 اسب 506 L/M 43 متر 8 متر 24 KG تماس
Honda WMP20 دو اینچ 5.5 اسب 831 L/M 31 متر 8 متر 26 KG تماس
موتور پمپ دیزلی هندا ژاپن /Honda Diesel Waterpump
Honda WT20 دو اینچ 5.5 اسب 699 L/M 26 متر 8 متر 47 KG تماس
Honda WT30 سه اینچ 8 اسب 1198 L/M 25 متر 8 متر 60 KG تماس
Honda WT40 چهار اینچ 13 اسب 1598 L/M 25 متر 8 متر 78 KG تماس

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ هندا ژاپن دارای شاسی مستحکم و موتور قدرتمند هوندا می باشد و با توجه به این امر با سیستم استارت آسان ، عملکرد این دستگاه را بسیار عالی و کاربردی جلوه داده می شود.

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

موتورپمپ طرح هوندا-ونکسین - یونیک  

موتورپمپ ونکسین ، نمایندگی موتورپمپ طرح هوندا ، پمپ آبکشی بنزینی طرح هوندا , Wenxin WaterPump

شرح موتورپمپ ونکسین
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح هوندا WX-WP20
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر 6،000،000
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح هوندا WX-WP30 3اینچ/75mm
آبدهی:900 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی بیشتر 6،500،000
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتورپمپ ونکسین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397)

همکاران گرامی جهت دریافت قیمت ( تعداد ) با شماره 02136624591 تماس حاصل فرمائید.

لیست قیمت موتورپمپ سنسی ساخت چین (با شش ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش)


مشخصات موتورپمپ سنسی  (Senci Waterpump)
برند / مدل
دهانه خروجی
قدرت حداکثر آبدهی
ارتفاع مکش وزن قیمت (ریال)
Senci SC-WP30 یک اینچ 3 اسب 6 M²/h
18 متر 7 متر 16 KG تماس
Senci SC-WP50 دو اینچ 6.5 اسب 36 M²/h 20 متر 7 متر 22.3 KG تماس
Senci SC-CP50 *
دو اینچ
7.5 اسب 30 M²/h 69 متر 8 متر 25 KG تماس
Senci SC-CH50 دو اینچ 7.5 اسب 30 M²/h 69 متر 8 متر 25 KG تماس
Senci SC-WP80 سه اینچ 7.5 اسب 55 M²/h 28 متر 8 متر 33 KG تماس
Senci SC-WT80 سه اینچ 7.5 اسب 40 M²/h 26 متر 8 متر 40 KG تماس
Senci SC-WP100 چهار اینچ 13 اسب 80 M²/h 30 متر 8 متر 50 KG تماس

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ SENCI دارای شاسی مستحکم و موتور قدرتمند و بهینه می باشد و با توجه به این امر با سیستم استارت آسان ، عملکرد این دستگاه را بسیار عالی و کاربردی جلوه داده می شود.و همچنین مدل های سری WP و CH جهت کاربری عمومی ، سری CP مخصوص صنایع شیمیایی ( موتورپمپ اسیدکش ) و سری WT مخصوص مصارف عمومی (موتورپمپ خردکن دار ) می باشند.

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)


لیست قیمت موتورپمپ های کیپور ساخت کشور چین(با سه ماه گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش)

        

مشخصات موتورپمپ های بنزینی کیپور (KIPOR)چین
مشخصات فنی
موتورپمپ 2 اینچ موتورپمپ 3 اینچ
موتورپمپ 4 اینچ موتورپمپ 4 اینچ
مدل دستگاه KGP20
KGP30 KGP40 KGP40-E
قدرت موتور
4 HP
6.5 HP 7.5 HP
7.5 HP
دهانه ورودی
دو اینچ
سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
دهانه خروجی
دو اینچ سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
حداکثرآبدهی
22 M³/h
30 M³/h 40 M³/h 40 M³/h
مکش (متر)
8
8 8 8
ارتفاع(متر)
15 M
15 M
16 M 16 M
مخزن سوخت
3.6 L
5 L 7 L 7 L
نوع سوخت
بنزین بنزین بنزین بنزین
وزن (کیلوگرم) 25 KG 28 KG 46 KG 46 KG
قیمت (ریال)
0 0 0 0

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ مدل KGP30-E و  KGP40-E  دارای سیستم استارت الکتریکی می باشند.


مشخصات موتورپمپ های دیزلی کیپور (KIPOR)چین
مشخصات فنی
موتورپمپ 2 اینچ موتورپمپ 3 اینچ
موتورپمپ 4 اینچ موتورپمپ 4 اینچ
مدل دستگاه KDP20
KDP30 KGP40 KGP40-E
قدرت موتور
4 HP
5.5 HP 7.5 HP 7.5 HP
دهانه ورودی
دو اینچ
سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
دهانه خروجی
دو اینچ سه اینچ چهار اینچ چهار اینچ
حداکثرآبدهی
22 M³/h
30 M³/h 40 M³/h 40 M³/h
مکش (متر)
8
8 8 8
ارتفاع(متر)
15 M
13 M
16 M
16 M
مخزن سوخت
3.6 L
5 L 7 L 7 L
نوع سوخت
دیزل (گازوئیل) دیزل (گازوئیل) دیزل (گازوئیل) دیزل (گازوئیل)
وزن (کیلوگرم) 38.5 KG 49 KG 62.5 KG 62.5 KG
قیمت (ریال)
0 0 0 0

لازم به توضیح می باشد موتورپمپ مدل KGP40-E  دارای سیستم استارت الکتریکی می باشند.

♦**قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)


لیست موتورپمپ جیاندانگ